پخش زنده و آرشیو رادیو

خیابان فرصت

دوشنبه 9 تیر 1399 ساعت 22:00 به مدت 115 دقیقه

اطلاعات برنامه

خیابان فرصت

نقش پاركهای علم و فناوری برای توسعه فناوری در صنایع كشور

با حضور دهنوی(تهیه كننده)، شریفی(كارشناس مجری)، شهاب داربیان(گوینده اخبار اقتصادی)، آقائی(گوینده بخش پیامك)، خانم اسدی(گزارشگر)، مجید سروش(دبیر كمیسیون كسب و كار و دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران و عضو كمیسیون فناوری اطلاعات اتاق)، مجید سروری(رئیس مركز رشد نوآوری و رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد)، خانم ندا نیكوش(بنیانگذار و موسس مركز نوآوری باز و انتقال فناوری وستا)، مسعود سعیدی(مدیر فنی و تخصصی پارك علم و فناوری استان البرز) و ارتباط تلفنی با افشین كلاهی(رئیس مجمع تشكلهای دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران)

لیست قطعات