پخش زنده و آرشیو رادیو

بهارستان

پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 17:00 به مدت 54 دقیقه

اطلاعات برنامه

بهارستان

چگونگی تشكیل فراكسیون ها در مجلس و نقش دستگاه های دولتی به خصوص وزارتخانه ها در عملكرد فراكسیون های مجلس

با حضور ماهر(تهیه كننده)، حسینی(كارشناس مجری)، طاهری(گوینده)، دكتر عباس مقتدائی(نایب رئیس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس)، محسن زنگنه(نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه‌ولات در مجلس)، دكتر جعفر قادری(نماینده مردم شیراز و نماینده ادوار مجلس) و علی بابایی(نماینده مردم ساری در مجلس)

لیست قطعات