پخش زنده و آرشیو رادیو

خیابان فرصت

دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 22:00 به مدت 115 دقیقه

اطلاعات برنامه

خیابان فرصت

فن بازار، جایگاه و كاركرد آن در نظام صنعتی و فناورانه

با حضور دهنوی(تهیه كننده)، شریفی(كارشناس مجری)، شهاب دارابیان(گوینده اخبار)، آقائی(گوینده بخش پیامك)، خانم اسدی(گزارشگر)، میلاد صدرخانلو(رئیس مركز توسعه تجارت فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری و رئیس فن بازار ملی ایران)، مهدی متقیان(مدیرعامل بومرنگ)، احسان صفرنواده(مدیرعامل كاریز اعتماد) و ارتباط تلفنی با دكتر افشین كلاهی(رئیس كمیسیون كسب و كارهای دانش بنیان) و دكتر علی باستی(رئیس پارك علم و فناوری استان گیلان)

لیست قطعات