پخش زنده و آرشیو رادیو

خیابان فرصت

دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 22:00 به مدت 115 دقیقه

اطلاعات برنامه

خیابان فرصت

طرح جهش تولید پارك فناوری

با حضور دهنوی(تهیه كننده)، شریفی(كارشناس مجری)، شهاب دارابیان(گوینده اخبار)، آقائی(گوینده بخش پیامك)، خانم اسدی(گزارشگر)، مهندس محمدصالح خالقی(دبیر شبكه فن بازار ملی ایران)، محمد گلستانی(رئیس گروه توسعه فناوری سازمان صنایع كوچك و شهركهای صنعتی ایران)، محسن علی اكبریان(دبیر سابق شبكه فن بازار ملی ایران و مدیركل ارزیابی و نظارت واحدهای فناور پارك فناوری پردیس) و ارتباط تلفنی با محمدرضا علومی(مدیرعامل شركت راهكار تجارت)

لیست قطعات