پخش زنده و آرشیو رادیو

بهارستان

پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 17:00 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

بهارستان

اولویتها و مهمترین رویكردهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مجلس یازدهم در دیدار رهبر معظم انقلاب با نمایندگان مجلس

با حضور ماهر(تهیه كننده)، حسینی(كارشناس مجری)، طاهری(گوینده)، دكتر علیرضا منادی سفید(نماینده مردم تبریز در مجلس و رئیس كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس)، دكتر شهباز حسن پور(نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس)، دكتر ابوالفضل ابوترابی(نماینده مردم نجف آباد در مجلس) و دكتر غلامحسین رضوانی(نماینده مردم تهران در مجلس)

لیست قطعات