پخش زنده و آرشیو رادیو

خیابان فرصت

دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 22:00 به مدت 115 دقیقه

اطلاعات برنامه

خیابان فرصت

اصلاح نظام سنجش و پذیرش دانشجو در كارشناسی ارشد و دكتری

با حضور دهنوی(تهیه كننده)، شریفی(كارشناس مجری)، شهاب دارابیان(گوینده اخبار)، خانم اسدی(گزارشگر)، دكتر محمد وحیدی(نائب رئیس كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یازدهم)، دكتر علی مقدم زاده(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، گروه سنجش و اندازه گیری) و دكتر محمدصادق بیجندی(معاون آموزشی جهاد دانشگاهی)

لیست قطعات