پخش زنده و آرشیو رادیو

حجره

شنبه 4 مرداد 1399 ساعت 22:00 به مدت 115 دقیقه

اطلاعات برنامه

حجره

مالیات و جهش تولید، بررسی اقدامات مالیاتی جهت جهش تولید

با حضور دهنوی(تهیه كننده)، مسعودی(كارشناس مجری) دارابیان(گوینده بخش فضای مجازی)، سیدآقایی(گوینده بخش پیامكها)، خانم خدابنده لو(آیتم ساز)، خانم اسدی(گزارشگر)، دكتر محمدرضا جعفریان(مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف ایران و تهران)، دكتر محسن ابراهیمی(معاون حسابرسی مالیاتی شهر و استان تهران) و دكتر بابك حاجیان(اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه سوره)

لیست قطعات