پخش زنده و آرشیو رادیو

حجره

شنبه 14 تیر 1399 ساعت 22:00 به مدت 115 دقیقه

اطلاعات برنامه

حجره

قاچاق كالا مانع جهش تولید، اقدامات، چالشها و راهكارها

با حضور دهنوی(تهیه كننده)، مسعودی(كارشناس مجری)، دارابیان(گوینده بخش فضای مجازی)، سیدآقایی(گوینده بخش پیامكها)، خانم خدابنده لو(آیتم ساز)، خانم اسدی(گزارشگر)، حمیدرضا دهقانی نیا(مدیركل نظارت بر سامانه های ستاد مبارزه سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز)، دكتر مصطفی صفاری(كارشناس اقتصادی، استاد دانشگاه و اقتصاددان)، حمیدرضا منصفی اصفهانی(كارشناس و متخصص تشخیص قاچاق كالا) و ارتباط تلفنی با دكتر سید عبدالمجید اجتهادی(مدیركل محترم پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق كالا و ارز سازمان تعزیرات حكومتی) و سید غنی نظری خانقاه(عضو كمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم)

لیست قطعات