پخش زنده و آرشیو رادیو

خیابان فرصت

دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 22:00 به مدت 115 دقیقه

اطلاعات برنامه

خیابان فرصت

حذف كنكور، بایدها و نبایدها

با حضور دهنوی(تهیه كننده)، شریفی(كارشناس مجری)، شهاب دارابیان(گوینده اخبار)، سید آقائی(آیتم ساز و گوینده آیتم)، خانم اسدی(گزارشگر)، دكتر سید صائب سادات حسینی(رئیس سابق دانشگاه جامع علمی كاربردی استان البرز و عضو هیئت علمی دانشگاه) و ارتباط تلفنی با دكتر سید محمودرضا آقامیری(رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران)، دكتر شاهرخ رامین(عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی و نماینده دوره هشتم مجلس)، دكتر حسین خنیفر(رئیس دانشگاه فرهنگیان، استاد تمام گروه آموزشی مدیریت دولتی و رئیس سابق دانشكده مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران) و دكتر حسین پوربشاش(رئیس موسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار)

لیست قطعات