پخش زنده و آرشیو رادیو

بی قاب، بی نقاب

دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 16:00 به مدت 49 دقیقه

اطلاعات برنامه

بی قاب، بی نقاب

انگیزه نگارش مقاتل و كاركردهای آن، سیر تحول مقتل نگاری و فراز و فرودها

با حضور خانم پرندآور(تهیه كننده)، سعیدی(كارشناس مجری) و حجت الاسلام سید مصطفی میرلوحی(عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق"ع")

لیست قطعات

«گفتن و شنیدن»، یك نوع خطِ ارتباطی با مردم است، در این بین فرهنگ گفتگو در جامعه امروز باید پیش از پیش تقویت و در بین آحاد جامعه از مسئولان تا مردم نهادینه شود به طوریكه همه افراد بتوانند با بیان نظرات مفید و سازنده ومسئولان نیز با پاسخ های صریح و شفاف به حل مسائل و مشكلات جامعه از این طریق بپردازند.