پخش زنده و آرشیو رادیو

بی قاب، بی نقاب

چهارشنبه 5 شهریور 1399 ساعت 16:00 به مدت 48 دقیقه

اطلاعات برنامه

بی قاب، بی نقاب

هنر آئینی و هنر متعالی و تاثیر آن بر هنرمندان

با حضور خانم پرندآور(تهیه كننده)، سعیدی(كارشناس مجری) و عبدالحمید قدیریان(نقاش و هنرمند برجسته)

لیست قطعات

«گفتن و شنیدن»، یك نوع خطِ ارتباطی با مردم است، در این بین فرهنگ گفتگو در جامعه امروز باید پیش از پیش تقویت و در بین آحاد جامعه از مسئولان تا مردم نهادینه شود به طوریكه همه افراد بتوانند با بیان نظرات مفید و سازنده ومسئولان نیز با پاسخ های صریح و شفاف به حل مسائل و مشكلات جامعه از این طریق بپردازند.