پخش زنده و آرشیو رادیو

حجره

شنبه 1 شهریور 1399 ساعت 22:00 به مدت 115 دقیقه

اطلاعات برنامه

حجره

از خصوصی سازی تا اصل 44، آسیب شناسی خصوصی سازی در ایران

با حضور دهنوی(تهیه كننده)، مسعودی(كارشناس مجری)، دارابیان(گوینده بخش فضای مجازی)، سیدآقایی(گوینده بخش پیامكها)، خانم خدابنده لو(آیتم ساز)، خانم اسدی(گزارشگر)، دكتر حسن مرادی(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، مدرس افتخاری دانشكده حقوق لندن، نائب رئیس سابق فراكسیون مناطق آزاد مجلس و كارشناس حقوق اقتصادی)، دكتر آلبرت بغوزیان(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و اقتصاددان) و ارتباط تلفنی با دكتر غلامرضا حیدری كرد زنگنه(رئیس سابق سازمان خصوصی سازی كشور، دكتری مدیریت بازرگانی و رئیس كل اسبق سازمان امور مالیاتی كشور)، دكتر خاندوزی(نائب رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس)، دكتر اسماعیل غلامی(معاون سابق سازمان خصوصی سازی كشور) و دكتر جعفر قادری(عضو كمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و اقتصاددان)

لیست قطعات