پخش زنده و آرشیو رادیو

خیابان فرصت

دوشنبه 3 شهریور 1399 ساعت 22:00 به مدت 115 دقیقه

اطلاعات برنامه

خیابان فرصت

عملكرد یكساله معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری

با حضور دهنوی(تهیه كننده)، شریفی(كارشناس مجری)، شهاب دارابیان(گوینده اخبار)، خانم اسدی(گزارشگر)، دكتر احسان صفرنواده(عضو هیئت علمی دانشگاه و كارشناس حوزه استارت آپ)، خانم دكتر زهرا هاشمی(معاون دفتر نوآوری و كسب و كار نوین معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری)، دكتر صادق رسولی(مدیر مهندسی و تعالی سازمانی صندوق نوآوری و شكوفائی معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری) و مهندس محمدمهدی امینی(معاون مطالعه و تصویب طرحهای كلان ملی معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری)

لیست قطعات