پخش زنده و آرشیو رادیو

بهارستان

پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 17:00 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

بهارستان

بررسی و تحلیل طرح گشایش اقتصادی رئیس جمهور و نگاه مخالفان و موافقان طرح به آن

با حضور ماهر(تهیه كننده)، حسینی(كارشناس مجری)، طاهری(گوینده)، دكتر مجتبی رضاخواه(نماینده مردم تهران در مجلس)، مصطفی طاهری(عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس)، دكتر جعفر قادری(عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس) و حسین حسین زاده(عضو كمیسیون انرژی مجلس و ریاست كمیته نفت و فراورده های نفتی در كمیسیون انرژی)

لیست قطعات