پخش زنده و آرشیو رادیو

بهارستان

پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 17:00 به مدت 54 دقیقه

اطلاعات برنامه

بهارستان

چگونگی نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس یازدهم

با حضور ماهر(تهیه كننده)، حسینی(كارشناس مجری)، طاهری(گوینده) و ارتباط تلفنی با دكتر محمود عباس زاده(نماینده مردم مشكین شهر در مجلس)، دكتر محمدصالح جوكار(نماینده مردم یزد و اشكذر در مجلس) و دكتر حجت الله فیروزی(نماینده مردم فسا در مجلس)

لیست قطعات