پخش زنده و آرشیو رادیو

حجره

شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 22:00 به مدت 115 دقیقه

اطلاعات برنامه

حجره

كسب و كارهای اینترنتی

با حضور سیدی(تهیه كننده)، مسعودی(كارشناس مجری)، دارابیان(گوینده بخش فضای مجازی)، سیدآقایی(گوینده بخش پیامكها)، خانم خدابنده لو(آیتم ساز)، خانم اسدی(گزارشگر)، مهندس عادل طالبی(دبیر انجمن صنفی كسب و كارهای اینترنتی و استراتژیست كسب و كارهای دیجیتال)، دكتر عباس منصورنژاد(عضو كمیته سایتهای خارجی شورای عالی فضای مجازی كشور، مدیرعامل كانون فناوری اطلاعات قم، مدرس و پژوهشگر كسب و كارهای اینترنتی و دبیر كانون فرهنگی تبلیغی فناوری اطلاعات)، دكتر محمود راشدی راد(كارشناس اقتصادی در حوزه كسب و كار اینترنتی) و ارتباط تلفنی با مهندس محمدهادی بیات(عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای، مدیر مسئول و صاحب امتیاز پرتال تخصصی فناوری اطلاعات و پژوهشگر حوزه مطالعات فرهنگی و رسانه)

لیست قطعات