پخش زنده و آرشیو رادیو

بی قاب، بی نقاب

دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

اطلاعات برنامه

بی قاب، بی نقاب

بررسی دلایل آشفتگی قیمت در بازار خودرو

با حضور خانم پرندآور(تهیه كننده)، مروی(كارشناس مجری)، قاسمی(گوینده آیتم)، دكتر علی جدی(نایب رئیس دوم كمیسیون صنایع و معادن و عضو كارگروه خودرو مجلس) و ارتباط تلفنی با دكتر امیرحسین كاكایی(عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت دانشكده خودرو) و مازیار بیگلو(دبیر انجمن قطعه سازان كشور)

لیست قطعات

«گفتن و شنیدن»، یك نوع خطِ ارتباطی با مردم است، در این بین فرهنگ گفتگو در جامعه امروز باید پیش از پیش تقویت و در بین آحاد جامعه از مسئولان تا مردم نهادینه شود به طوریكه همه افراد بتوانند با بیان نظرات مفید و سازنده ومسئولان نیز با پاسخ های صریح و شفاف به حل مسائل و مشكلات جامعه از این طریق بپردازند.