پخش زنده و آرشیو رادیو

بی قاب، بی نقاب

سه شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 16:09 به مدت 73 دقیقه

اطلاعات برنامه

بی قاب، بی نقاب

دوگانه تربیت و تفنن، مهد تهدیدی مهد كودك ها

با حضور خانم پرندآور(تهیه كننده)، هاشمی(كارشناس مجری)، قاسمی(گوینده آیتم)، دكتر ناصر باقری مقدم(قائم مقام دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی) و ارتباط تلفنی با دكتر علی كریمی فیروزجائی(عضو هیئت رئیسه و عضو كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس) و دكتر محمدرضا زمردیان(معاون فرهنگی كانون پرورشی، فكری كودكان و نوجوانان)

لیست قطعات

«گفتن و شنیدن»، یك نوع خطِ ارتباطی با مردم است، در این بین فرهنگ گفتگو در جامعه امروز باید پیش از پیش تقویت و در بین آحاد جامعه از مسئولان تا مردم نهادینه شود به طوریكه همه افراد بتوانند با بیان نظرات مفید و سازنده ومسئولان نیز با پاسخ های صریح و شفاف به حل مسائل و مشكلات جامعه از این طریق بپردازند.