پخش زنده و آرشیو رادیو

خیابان فرصت

دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 22:00 به مدت 115 دقیقه

اطلاعات برنامه

خیابان فرصت

نشریات علمی، عملكرد نشریات در حوزه علم و فناوری و ارزیابی كمی و كیفی تولیدات علمی نمایه شده و نقش نشریات علمی

با حضور دهنوی(تهیه كننده)، شریفی(كارشناس مجری)، شهاب دارابیان(گوینده اخبار)، سیدآقایی(گوینده آیتم)، خانم اسدی(گزارشگر)، دكتر سید هاشم اورعی میرزمانی(رئیس اتحادیه انجمنهای انرژی ایران و استاد تمام دانشگاه صنعتی شریف)، محمد فواد رحمان سرشت(مدیر مسئول شبكه خبری ICTPRESS) و ارتباط تلفنی با دكتر نجف پور(سردبیر نشریه بین المللی مهندسی) و مانی قاسمی(موسس و مدیرعامل دیجیاتو)

لیست قطعات