پخش زنده و آرشیو رادیو

حجره

شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 22:00 به مدت 115 دقیقه

اطلاعات برنامه

حجره

گذر از نظام مالیاتی سنتی به مدرن

با حضور دهنوی(تهیه كننده)، مسعودی(كارشناس مجری)، دارابیان(گوینده بخش فضای مجازی)، سیدآقایی(گوینده بخش پیامكها)، خانم خدابنده لو(آیتم ساز)، خانم اسدی(گزارشگر)، دكتر محمدرضا جعفریان(مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف ایران و تهران)، دكتر سیاووش غیبی پور(كارشناس مسائل مالی، اقتصادی و مالیاتی)، علی ملك زاده(كارشناس اندیشكده اقتصاد مقاومتی) و ارتباط تلفنی با دكتر یزدی زاده(كارشناس اقتصادی و عضو سابق شورای راهبردی مالیاتی كشور)

لیست قطعات