پخش زنده و آرشیو رادیو

بی قاب، بی نقاب

یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 16:00 به مدت 70 دقیقه

اطلاعات برنامه

بی قاب، بی نقاب

وضعیت فعلی بازار سرمایه و راهكارهای مناسب حمایت از بازار

با حضور خانم پرندآور(تهیه كننده)، مروی(كارشناس مجری)، قاسمی(گوینده آیتم)، دكتر علی مروی(عضو هیئت علمی دانشكده علامه طباطبایی)، سید محمد صادق الحسینی(كارشناس اقتصادی) و ارتباط تلفنی با دكتر مهدی حیدری(اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه خاتم)،دكتر محسن خدابخشی(مدیر نظارت بر بورسها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار) و دكتر مرتضی زمانیان(عضو هیئت علمی دانشگاه امیركبیر)

لیست قطعات

«گفتن و شنیدن»، یك نوع خطِ ارتباطی با مردم است، در این بین فرهنگ گفتگو در جامعه امروز باید پیش از پیش تقویت و در بین آحاد جامعه از مسئولان تا مردم نهادینه شود به طوریكه همه افراد بتوانند با بیان نظرات مفید و سازنده ومسئولان نیز با پاسخ های صریح و شفاف به حل مسائل و مشكلات جامعه از این طریق بپردازند.