پخش زنده و آرشیو رادیو

خیابان فرصت

دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 22:00 به مدت 115 دقیقه

اطلاعات برنامه

خیابان فرصت

داروسازی فرصتها و ظرفیتها

با حضور دهنوی(تهیه كننده)، شریفی(كارشناس مجری)، شهاب دارابیان(گوینده اخبار)، سیدآقایی(گوینده آیتم)، خانم اسدی(گزارشگر)، دكتر حسین وطن پور(مدیركل دفتر توسعه و فناوری سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی)، دكتر پیمان ترحمی(مدیرعامل و نائب رئیس شركت دارو سازی خوارزمی)، دكتر سید حسام الدین شریف نیا(عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران)، دكتر هادی اسماعیلی(استاد دانشگاه، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و متخصص داروسازی بالینی) و ارتباط تلفنی با دكتر افاضلی(داروساز و مدیر شركت داروسازی)، خانم دكتر ابراهیمی(پزشك)، دكتر محمدرضا شانه ساز(رئیس سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی)، عباس كبریائی زاده(رئیس سندیكای تولیدكننده های مكملهای غذائی ایران) و دكتر مرتضی خیرآبادی(عضو هیئت مدیره سندیكای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران)

لیست قطعات