پخش زنده و آرشیو رادیو

بی قاب، بی نقاب

چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 16:00 به مدت 70 دقیقه

اطلاعات برنامه

بی قاب، بی نقاب

مسئله جمعیت و راهكارهای مواجهه با آن

با حضور خانم پرندآور(تهیه كننده)، قاسمی(كارشناس مجری)، خانم زهره السادات لاجوردی(عضو كمیسیون فرهنگی مجلس)، دكتر مسعود عالمی نیسی(عضو هیئت علمی دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی) و ارتباط تلفنی با سید میرزائی(عضو هیئت علمی دانشگاه) و خانم دكتر مریم اردبیلی(پژوهشگر حوزه زنان و خانواده و كارشناس حوزه جمعیت)

لیست قطعات

«گفتن و شنیدن»، یك نوع خطِ ارتباطی با مردم است، در این بین فرهنگ گفتگو در جامعه امروز باید پیش از پیش تقویت و در بین آحاد جامعه از مسئولان تا مردم نهادینه شود به طوریكه همه افراد بتوانند با بیان نظرات مفید و سازنده ومسئولان نیز با پاسخ های صریح و شفاف به حل مسائل و مشكلات جامعه از این طریق بپردازند.