پخش زنده و آرشیو رادیو

بهارستان

پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 16:00 به مدت 53 دقیقه

اطلاعات برنامه

بهارستان

بررسی وضعیت گرانیها در كشور و حل وضعیت معیشتی مردم

با حضور ماهر(تهیه كننده)، حسینی(كارشناس مجری)، طاهری(گوینده)، دكتر مقتدائی(نائب رئیس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و نماینده مردم اصفهان)، دكتر سعادتی نژاد(رئیس كمیسیون كشاورزی مجلس)، دكتر رضاخواه(نماینده مردم تهران در مجلس) و پرویز اوسطی(نماینده مردم قروه در مجلس شورای اسلامی)

لیست قطعات