پخش زنده و آرشیو رادیو

خیابان فرصت

دوشنبه 31 شهریور 1399 ساعت 22:00 به مدت 115 دقیقه

اطلاعات برنامه

خیابان فرصت

از تسخیر فضا با ماهواره های اسرانس تا فناوریهای دفاعی و بومی، میراث فرهنگی و دستاوردهای علمی این دوره

با حضور دهنوی(تهیه كننده)، شریفی(كارشناس مجری)، شهاب دارابیان(گوینده اخبار)، سیدآقایی(گوینده آیتم)، خانم اسدی(گزارشگر)، دكتر محمود تولایی(رئیس انجمن ژنتیك ایران و رئیس مركز تحقیقات ژنتیك نور دانشگاه بقیه الله"عج")، مهندس رضا اربابیان(مشاور نیروگاه برق شهرك قدر و كارشناس صنعت هوایی) و ارتباط تلفنی با دكتر منوچهر منطقی(دبیر ستاد توسعه فناوریهای حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)

لیست قطعات