پخش زنده و آرشیو رادیو

حجره

شنبه 29 شهریور 1399 ساعت 22:00 به مدت 115 دقیقه

اطلاعات برنامه

حجره

از گرانی تا احتكار و نظارت گمشده تا ضرورت بازنگری قانون تعزیرات

با حضور دهنوی(تهیه كننده)، مسعودی(كارشناس مجری)، دارابیان(گوینده بخش فضای مجازی)، سیدآقایی(گوینده بخش پیامكها)، خانم خدابنده لو(آیتم ساز)، خانم اسدی(گزارشگر)، خانم مهوش ایزدی(قاضی تعزیرات حكومتی)، بهنام نیك منش(معاونت نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران)، اكبر پازوكی(رئیس اتحادیه لوازم خانگی) و ارتباط تلفنی با دكتر محمدعلی اسفنانی(رئیس سازمان تعزیرات حكومتی استان تهران) و حسین ابراهیمی(رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف كنندگان)

لیست قطعات