پخش زنده و آرشیو رادیو

روزنه

شنبه 5 مهر 1399 ساعت 09:30 به مدت 29 دقیقه

اطلاعات برنامه

روزنه

پیك سوم شیوع ویروس كرونا و بایسته های فردی و اجتماعی

با حضور خانم اسمعیل نژاد(تهیه كننده)، مهرجو(كارشناس مجری)، خانم محسن زاده(آیتم ساز) و ارتباط تلفنی با دكتر مسعود مردانی(فوق تخصص بیماری های عفونی و عضو كمیته علمی ستاد ملی مقابله با كرونا)، خانم نرجس رضازاده(كارشناس بخش علم و زندگی)، خانم سودابه كامران(كارشناس بخش تجربه جهانی) و خانم شبنم طوفانی(كارشناس بخش نقطه سرخط)

لیست قطعات