پخش زنده و آرشیو رادیو

حجره

شنبه 5 مهر 1399 ساعت 22:00 به مدت 115 دقیقه

اطلاعات برنامه

حجره

موانع جهش تولید

با حضور دهنوی(تهیه كننده)، مسعودی(كارشناس مجری)، دارابیان(گوینده بخش فضای مجازی)، سیدآقایی(گوینده بخش پیامكها)، خانم خدابنده لو(آیتم ساز)، خانم اسدی(گزارشگر)، مهندس مسعود شنتیایی(رئیس هیئت مدیره سندیكای تولید كنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات ایران)، مهندس افشین كلاهی(رئیس هیئت مدیره مجمع تشكلهای دانش بنیان و رئیس كمیسیون دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران)، خانم مهندس نسیم توكل(تولید كننده بردهای الكترونیك و برگزیده زنان كارآفرین معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری) و مهندس كیوان گردان(مدیركل دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت)

لیست قطعات