پخش زنده و آرشیو رادیو

روزنه

یکشنبه 6 مهر 1399 ساعت 09:30 به مدت 29 دقیقه

اطلاعات برنامه

روزنه

ایمنی در خانه، به مناسبت روز آتش نشانی و خدمات ایمنی

با حضور خانم اسمعیل نژاد(تهیه كننده)، خانم ساكی(كارشناس مجری)، خانم محسن زاده(آیتم ساز و گوینده آیتم) و ارتباط تلفنی با مهندس مهدی داوری(مدیرعامل سازمان آتش نشانی استان تهران)، خانم نرجس رضازاده(كارشناس بخش علم و زندگی)، خانم سودابه كامران(كارشناس بخش تجربه جهانی) و خانم شبنم طوفانی(كارشناس بخش نقطه سرخط)

لیست قطعات