پخش زنده و آرشیو رادیو

بی قاب بی نقاب

چهارشنبه 9 مهر 1399 ساعت 16:00 به مدت 70 دقیقه

اطلاعات برنامه

بی قاب بی نقاب

بررسی روند پیشرفت سامانه‌های كنترل قاچاق كالا و ارز

با حضورخانم پرندآور(تهیه كننده)، مروی(كارشناس مجری)، محمد شیرازیان(مدیر پروژه سامانه جامع تجارت ایران)، امید شریفی(كارشناس حوزه مبارزه با قاچاق)، سید میثم عظیمی(كارشناس حقوقی) و ارتباط تلفنی با دكتر حمیدرضا دهقانی نیا(مدیركل نظارت بر سامانه های الكترونیكی ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز)

لیست قطعات

«گفتن و شنیدن»، یك نوع خطِ ارتباطی با مردم است، در این بین فرهنگ گفتگو در جامعه امروز باید پیش از پیش تقویت و در بین آحاد جامعه از مسئولان تا مردم نهادینه شود به طوریكه همه افراد بتوانند با بیان نظرات مفید و سازنده ومسئولان نیز با پاسخ های صریح و شفاف به حل مسائل و مشكلات جامعه از این طریق بپردازند.