پخش زنده و آرشیو رادیو

بی قاب بی نقاب

دوشنبه 7 مهر 1399 ساعت 16:00 به مدت 70 دقیقه

اطلاعات برنامه

بی قاب بی نقاب

بررسی دستاوردها و چالشهای طرح تحول سلامت

با حضورخانم پرندآور(تهیه كننده)، مروی(كارشناس مجری)، خانم شعار(گوینده آیتم)، دكتر سید جلیل میرمحمدی میبدی(عضو كمیسیون بهداشت، و درمان مجلس و استاد دانشگاه) و دكتر محمدرضا واعظ مهدوی(استاد دانشگاه و رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران)

لیست قطعات

«گفتن و شنیدن»، یك نوع خطِ ارتباطی با مردم است، در این بین فرهنگ گفتگو در جامعه امروز باید پیش از پیش تقویت و در بین آحاد جامعه از مسئولان تا مردم نهادینه شود به طوریكه همه افراد بتوانند با بیان نظرات مفید و سازنده ومسئولان نیز با پاسخ های صریح و شفاف به حل مسائل و مشكلات جامعه از این طریق بپردازند.