پخش زنده و آرشیو رادیو

بی قاب بی نقاب

چهارشنبه 16 مهر 1399 ساعت 16:00 به مدت 65 دقیقه

اطلاعات برنامه

بی قاب بی نقاب

چالشهای امنیت غذایی در كشور و نگاهی به فرصتهای جدید، چرایی آسیب پذیر بودن امنیت غذایی در كشور و لزوم ارائه راهكارهای علمی برای ایجاد امنیت غذایی

با حضورخانم پرندآور(تهیه كننده)، هاشمی(كارشناس مجری)، دكتر محمدجواد عسگری(نائب رئیس كمیسیون كشاورزی مجلس) و ارتباط تلفنی با دكتر افشین اسماعیلی فر(رئیس دبیرخانه كنسرسیوم غذا و امنیت مواد غذائی)

لیست قطعات

«گفتن و شنیدن»، یك نوع خطِ ارتباطی با مردم است، در این بین فرهنگ گفتگو در جامعه امروز باید پیش از پیش تقویت و در بین آحاد جامعه از مسئولان تا مردم نهادینه شود به طوریكه همه افراد بتوانند با بیان نظرات مفید و سازنده ومسئولان نیز با پاسخ های صریح و شفاف به حل مسائل و مشكلات جامعه از این طریق بپردازند.