پخش زنده و آرشیو رادیو

حجره

شنبه 26 مهر 1399 ساعت 22:00 به مدت 115 دقیقه

اطلاعات برنامه

حجره

اقتصاد دیجیتال

با حضور دهنوی(تهیه كننده)، مسعودی(كارشناس مجری)، دارابیان(گوینده بخش اخبار اقتصادی)، سیدآقایی(آیتم ساز و گوینده آیتم)، هاتف خرمشاهی(رئیس مركز تحول و نوآوری دیجیتال اتاق بازرگانی تهران)، دكتر مصطفی امینی(پژوهشگر مدیریت اقتصادی، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس)، رضا حیدری(مدیر عامل شتاب دهنده پارت و عضو هیئت مدیره شتاب دهنده آژمان و فعال صنایع خلاق) و ارتباط تلفنی با شهاب جوانمردی(نایب رئیس كمیسیون اقتصاد، نوآوری و تحول دیجیتال)

لیست قطعات