پخش زنده و آرشیو رادیو

بی قاب بی نقاب

دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 16:00 به مدت 70 دقیقه

اطلاعات برنامه

بی قاب بی نقاب

ایجاد ارزش افزوده در صنایع پتروشیمی

با حضور خانم پرندآور(تهیه كننده)، مروی(كارشناس مجری)، هادی بیگی نژاد(دبیر كمیسیون انرژی مجلس) و دكتر محمدرضا اكبری(رئیس اندیشگاه تحلیلگران انرژی)

لیست قطعات

«گفتن و شنیدن»، یك نوع خطِ ارتباطی با مردم است، در این بین فرهنگ گفتگو در جامعه امروز باید پیش از پیش تقویت و در بین آحاد جامعه از مسئولان تا مردم نهادینه شود به طوریكه همه افراد بتوانند با بیان نظرات مفید و سازنده ومسئولان نیز با پاسخ های صریح و شفاف به حل مسائل و مشكلات جامعه از این طریق بپردازند.