پخش زنده و آرشیو رادیو

بی قاب بی نقاب

چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 16:00 به مدت 70 دقیقه

اطلاعات برنامه

بی قاب بی نقاب

بررسی فرآیند اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده

با حضور خانم پرندآور(تهیه كننده)، اكبری(كارشناس مجری)، دكتر محمدهادی سبحانیان(عضو هیئت علمی دانشگاه و مشاور اقتصادیمركز پژوهش های مجلس)، دكتر محمود شكری(نماینده اسبق مجلس، مشاور وزیر اقتصاد و رئیس كمیته مالیاتی مجلس دهم) و ارتباط تلفنی با محمدرضا پورابراهیمی(رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس)

لیست قطعات

«گفتن و شنیدن»، یك نوع خطِ ارتباطی با مردم است، در این بین فرهنگ گفتگو در جامعه امروز باید پیش از پیش تقویت و در بین آحاد جامعه از مسئولان تا مردم نهادینه شود به طوریكه همه افراد بتوانند با بیان نظرات مفید و سازنده ومسئولان نیز با پاسخ های صریح و شفاف به حل مسائل و مشكلات جامعه از این طریق بپردازند.