پخش زنده و آرشیو رادیو

گفت و گوی اقتصادی

دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

اطلاعات برنامه

گفت و گوی اقتصادی

انتخابات آمریكا و تاثیر آن بر اقتصاد ایران، آیا انتخابات آمریكا بر اقتصاد ایران تاثیرگذار است یا نه؟

با حضور محمودزاده(تهیه كننده)، مروی(كارشناس مجری)، دكتر ابوالفضل ظهره وند(كارشناس مسائل بین الملل و از دیپلماتهای با سابقه كشور)، دكتر بهرام شكوری(رئیس كمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران) و ارتباط تلفنی با دكتر عباس مقتدائی(نائب رئیس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس) و دكتر وحید شقاقی(رئیس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمی)

لیست قطعات

بنابراین، اقتصاد بی تردید یكی از مهم ترین موضوعاتی است كه در تمام سطوح جامعه، تا انتهایی ترین لایه های آن را از حیث تاثیرات معیشتی و ساختار اجتماعی، تحت تاثیر خود قرار می دهد. از این روست كه رادیو گفت و گو با طراحی برنامه ای با عنوان «گفت و گوی اقتصادی» پرداختن به موضوعات این عرصه را با میزان تاثیر گذاری بر تمام سطوح، كه از درجه حساسیت خاصی برخوردار است مورد توجه قرار داده است. «گفت و گوی اقتصادی» با هدف تقویت رویكرد عقلانیت، ارائه گفت و گو های چالشی و مناظره ای را در حوزه اقتصاد با توجه به سه اصل نقد، تبیین و ارائه راهكار در دستور كار خود قرار داده است تا با اقامه ادله به راهكاری مناسب دست یابد. این برنامه همچنین به اصل عینیت بخشی به موضوع به منظور رسیدن به فهمی مشترك در حوزه مخاطب توجه داشته و به امر«پاسخ به چرایی تصمیمات مسئولان» به عنوان منشاء ا