پخش زنده و آرشیو رادیو

گفت و گوی اقتصادی

سه شنبه 20 آبان 1399 ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

اطلاعات برنامه

گفت و گوی اقتصادی

فراز و فرودهای بازار بورس

با حضور سلطانی(تهیه كننده)، امامی(كارشناس مجری)، خانم یعقوبی(گوینده آیتم)، دكتر عباسعلی حقانی نسب(رئیس هیئت مدیره یك شركت سبدگردان) و ارتباط تلفنی با باقری كوپایی(كارشناس بازار سرمایه)، محسن زنگنه(عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس) و سید فرهنگ حسینی(كارشناس بازار سرمایه)

لیست قطعات

بنابراین، اقتصاد بی تردید یكی از مهم ترین موضوعاتی است كه در تمام سطوح جامعه، تا انتهایی ترین لایه های آن را از حیث تاثیرات معیشتی و ساختار اجتماعی، تحت تاثیر خود قرار می دهد. از این روست كه رادیو گفت و گو با طراحی برنامه ای با عنوان «گفت و گوی اقتصادی» پرداختن به موضوعات این عرصه را با میزان تاثیر گذاری بر تمام سطوح، كه از درجه حساسیت خاصی برخوردار است مورد توجه قرار داده است. «گفت و گوی اقتصادی» با هدف تقویت رویكرد عقلانیت، ارائه گفت و گو های چالشی و مناظره ای را در حوزه اقتصاد با توجه به سه اصل نقد، تبیین و ارائه راهكار در دستور كار خود قرار داده است تا با اقامه ادله به راهكاری مناسب دست یابد. این برنامه همچنین به اصل عینیت بخشی به موضوع به منظور رسیدن به فهمی مشترك در حوزه مخاطب توجه داشته و به امر«پاسخ به چرایی تصمیمات مسئولان» به عنوان منشاء ا