پخش زنده و آرشیو رادیو

گفت و گوی اقتصادی

چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

اطلاعات برنامه

گفت و گوی اقتصادی

بودجه در مسیر اصلاح

با حضور محمودزاده(تهیه كننده)، محمودی(كارشناس مجری)، خانم ربانی(گوینده آیتم )، دكتر شهرام عدالتی(معاون برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران)، دكتر همت قلی زاده(كارشناس برنامه و بودجه) و ارتباط تلفنی با دكتر محسن زنگنه(رئیس كمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس)، دكتر نوربخش عسگری(مشاور سازمان برنامه و بودجه كشور)، دكتر حجت میرزائی(معاون اقتصادی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی) و دكتر سید مرتضی افقه(عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز و كارشناس مسائل اقتصادی)

لیست قطعات

بنابراین، اقتصاد بی تردید یكی از مهم ترین موضوعاتی است كه در تمام سطوح جامعه، تا انتهایی ترین لایه های آن را از حیث تاثیرات معیشتی و ساختار اجتماعی، تحت تاثیر خود قرار می دهد. از این روست كه رادیو گفت و گو با طراحی برنامه ای با عنوان «گفت و گوی اقتصادی» پرداختن به موضوعات این عرصه را با میزان تاثیر گذاری بر تمام سطوح، كه از درجه حساسیت خاصی برخوردار است مورد توجه قرار داده است. «گفت و گوی اقتصادی» با هدف تقویت رویكرد عقلانیت، ارائه گفت و گو های چالشی و مناظره ای را در حوزه اقتصاد با توجه به سه اصل نقد، تبیین و ارائه راهكار در دستور كار خود قرار داده است تا با اقامه ادله به راهكاری مناسب دست یابد. این برنامه همچنین به اصل عینیت بخشی به موضوع به منظور رسیدن به فهمی مشترك در حوزه مخاطب توجه داشته و به امر«پاسخ به چرایی تصمیمات مسئولان» به عنوان منشاء ا