پخش زنده و آرشیو رادیو

گفت و گوی اقتصادی

شنبه 1 آذر 1399 ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

اطلاعات برنامه

گفت و گوی اقتصادی

اشتغال نابینایان و ظرفیتهای جدید

با حضور سلطانی(تهیه كننده)، محمودی(كارشناس مجری)، خانم علاقه مند(گزارشگر)، خانم یعقوبی(گوینده آیتم)، خانم زهره شوری جزهئی(روشندل موفق كشور)، سید احمد خادم(معاونت امور توانبخشی بهزیستی استان تهران)، اشكان آذر ماسوله(روشندل هنرمند موفق كشور) و ارتباط تلفنی با علی بابائی كارنامی(سخنگوی كمیسیون اجتماعی مجلس)، مهندس منصور شادكام(قائم مقام انجمن نابینایان ایران) و خانم فاطمه برقل(روشندل كارآفرین)

لیست قطعات

بنابراین، اقتصاد بی تردید یكی از مهم ترین موضوعاتی است كه در تمام سطوح جامعه، تا انتهایی ترین لایه های آن را از حیث تاثیرات معیشتی و ساختار اجتماعی، تحت تاثیر خود قرار می دهد. از این روست كه رادیو گفت و گو با طراحی برنامه ای با عنوان «گفت و گوی اقتصادی» پرداختن به موضوعات این عرصه را با میزان تاثیر گذاری بر تمام سطوح، كه از درجه حساسیت خاصی برخوردار است مورد توجه قرار داده است. «گفت و گوی اقتصادی» با هدف تقویت رویكرد عقلانیت، ارائه گفت و گو های چالشی و مناظره ای را در حوزه اقتصاد با توجه به سه اصل نقد، تبیین و ارائه راهكار در دستور كار خود قرار داده است تا با اقامه ادله به راهكاری مناسب دست یابد. این برنامه همچنین به اصل عینیت بخشی به موضوع به منظور رسیدن به فهمی مشترك در حوزه مخاطب توجه داشته و به امر«پاسخ به چرایی تصمیمات مسئولان» به عنوان منشاء ا