پخش زنده و آرشیو رادیو

گفت و گوی اقتصادی

یکشنبه 2 آذر 1399 ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

اطلاعات برنامه

گفت و گوی اقتصادی

چالشهایی كه صاحبان ایده با آن مواجهند، "چالشهای كارآفرینی در ایران"

با حضور سلطانی(تهیه كننده و آیتم ساز)، محمودی(كارشناس مجری)، خانم آذر(گوینده آیتم)، دكتر مسلم خانی(مشاور كسب و كار و كارآفرینی و استاد دانشگاه)، دكتر علی داوری(عضو هیئت علمی دانشكده كارآفرینی دانشگاه تهران) و ارتباط تلفنی با دكتر حبیب عرفان منش(مدیركل دفتر راهبری اجرای آموزش سازمان فنی و حرفه ای كشور)، خانم دكتر كتایون سپهری(مدیر شتاب دهنده منش، مدرس و مشاور كارآفرینی) و دكتر جعفر قادری(عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس)

لیست قطعات

بنابراین، اقتصاد بی تردید یكی از مهم ترین موضوعاتی است كه در تمام سطوح جامعه، تا انتهایی ترین لایه های آن را از حیث تاثیرات معیشتی و ساختار اجتماعی، تحت تاثیر خود قرار می دهد. از این روست كه رادیو گفت و گو با طراحی برنامه ای با عنوان «گفت و گوی اقتصادی» پرداختن به موضوعات این عرصه را با میزان تاثیر گذاری بر تمام سطوح، كه از درجه حساسیت خاصی برخوردار است مورد توجه قرار داده است. «گفت و گوی اقتصادی» با هدف تقویت رویكرد عقلانیت، ارائه گفت و گو های چالشی و مناظره ای را در حوزه اقتصاد با توجه به سه اصل نقد، تبیین و ارائه راهكار در دستور كار خود قرار داده است تا با اقامه ادله به راهكاری مناسب دست یابد. این برنامه همچنین به اصل عینیت بخشی به موضوع به منظور رسیدن به فهمی مشترك در حوزه مخاطب توجه داشته و به امر«پاسخ به چرایی تصمیمات مسئولان» به عنوان منشاء ا