پخش زنده و آرشیو رادیو

گفت و گوی اقتصادی

دوشنبه 3 آذر 1399 ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

اطلاعات برنامه

گفت و گوی اقتصادی

بسیج در هرم كارآفرینی، دستاوردهای بسیج در حوزه كارآفرینی و جهش تولید

با حضور سلطانی(تهیه كننده)، كریمی تفرشی(كارشناس مجری)، خانم زیبا(گوینده آیتم)، دكتر میر مهدی مهدوی(مدیر اقتصاد مقاومتی و صنایع تبدیلی سازمان بسیج سازندگی كشور)، خانم دكتر مرضیه افضلی(مدیر كارآفرینی بسیج جامعه زنان كشور)، خانم شاكر(خبرنگار پایگاه خبرگزاری ایونا) و ارتباط تلفنی با خانم دكتر مینو مهرنوش(متخصص حوزه كسب و كار)، علی فكور(كارآفرین نمونه بسیجی در حوزه كشاورزی) و سید كاظم موسوی(عضو هیئت رئیسه كمیسیون اقتصادی مجلس)

لیست قطعات

بنابراین، اقتصاد بی تردید یكی از مهم ترین موضوعاتی است كه در تمام سطوح جامعه، تا انتهایی ترین لایه های آن را از حیث تاثیرات معیشتی و ساختار اجتماعی، تحت تاثیر خود قرار می دهد. از این روست كه رادیو گفت و گو با طراحی برنامه ای با عنوان «گفت و گوی اقتصادی» پرداختن به موضوعات این عرصه را با میزان تاثیر گذاری بر تمام سطوح، كه از درجه حساسیت خاصی برخوردار است مورد توجه قرار داده است. «گفت و گوی اقتصادی» با هدف تقویت رویكرد عقلانیت، ارائه گفت و گو های چالشی و مناظره ای را در حوزه اقتصاد با توجه به سه اصل نقد، تبیین و ارائه راهكار در دستور كار خود قرار داده است تا با اقامه ادله به راهكاری مناسب دست یابد. این برنامه همچنین به اصل عینیت بخشی به موضوع به منظور رسیدن به فهمی مشترك در حوزه مخاطب توجه داشته و به امر«پاسخ به چرایی تصمیمات مسئولان» به عنوان منشاء ا