پخش زنده و آرشیو رادیو

گفت و گوی اقتصادی

شنبه 8 آذر 1399 ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

اطلاعات برنامه

گفت و گوی اقتصادی

نگاه اقتصادی به شرق

با حضور محمودزاده(تهیه كننده)، حسینی(كارشناس مجری)، خانم ربانی(آیتم ساز و گوینده آیتم)، دكتر محمد آقا قوام(نماینده اسبق ایران در صندوق بین المللی پول)، دكتر محمدرضا سبزعلیپور(رئیس مركز تجارت جهانی ایران) و ارتباط تلفنی با مهندس محمدرضا مودودی(سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت ایران)، دكتر مجتبی موسویان(معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران) و دكتر سید غنی نظری(دبیر كمیسیون اقتصادی مجلس)

لیست قطعات

بنابراین، اقتصاد بی تردید یكی از مهم ترین موضوعاتی است كه در تمام سطوح جامعه، تا انتهایی ترین لایه های آن را از حیث تاثیرات معیشتی و ساختار اجتماعی، تحت تاثیر خود قرار می دهد. از این روست كه رادیو گفت و گو با طراحی برنامه ای با عنوان «گفت و گوی اقتصادی» پرداختن به موضوعات این عرصه را با میزان تاثیر گذاری بر تمام سطوح، كه از درجه حساسیت خاصی برخوردار است مورد توجه قرار داده است. «گفت و گوی اقتصادی» با هدف تقویت رویكرد عقلانیت، ارائه گفت و گو های چالشی و مناظره ای را در حوزه اقتصاد با توجه به سه اصل نقد، تبیین و ارائه راهكار در دستور كار خود قرار داده است تا با اقامه ادله به راهكاری مناسب دست یابد. این برنامه همچنین به اصل عینیت بخشی به موضوع به منظور رسیدن به فهمی مشترك در حوزه مخاطب توجه داشته و به امر«پاسخ به چرایی تصمیمات مسئولان» به عنوان منشاء ا