پخش زنده و آرشیو رادیو

گفت و گوی اقتصادی

دوشنبه 10 آذر 1399 ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

اطلاعات برنامه

گفت و گوی اقتصادی

تخفیف های فروشگاه های زنجیره ای چقدر واقعی است؟

با حضور محمودزاده(تهیه كننده)، كریمی تفرشی(كارشناس مجری)، خانم ربانی(آیتم ساز و گوینده آیتم)، احمد جعفری نسب(مدیركل تعزیرات حكومتی شهرستانهای استان تهران)، دكتر محمدعلی خراسانی(عضو هیئت رئیسه اتحادیه فروشگاههای زنجیره ای كشور)، خانم نسترن شاكر(خبرنگار خبرگزاری ایونا) و ارتباط تلفنی با دكتر علی شریعتی(رئیس كارگروه صنایع غذائی اتاق بازرگانی ایران)، سید احمد مقدسی(رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران) و دكتر محمدعلی اسفنانی(مدیركل تعزیرات حكومتی استان تهران)

لیست قطعات

بنابراین، اقتصاد بی تردید یكی از مهم ترین موضوعاتی است كه در تمام سطوح جامعه، تا انتهایی ترین لایه های آن را از حیث تاثیرات معیشتی و ساختار اجتماعی، تحت تاثیر خود قرار می دهد. از این روست كه رادیو گفت و گو با طراحی برنامه ای با عنوان «گفت و گوی اقتصادی» پرداختن به موضوعات این عرصه را با میزان تاثیر گذاری بر تمام سطوح، كه از درجه حساسیت خاصی برخوردار است مورد توجه قرار داده است. «گفت و گوی اقتصادی» با هدف تقویت رویكرد عقلانیت، ارائه گفت و گو های چالشی و مناظره ای را در حوزه اقتصاد با توجه به سه اصل نقد، تبیین و ارائه راهكار در دستور كار خود قرار داده است تا با اقامه ادله به راهكاری مناسب دست یابد. این برنامه همچنین به اصل عینیت بخشی به موضوع به منظور رسیدن به فهمی مشترك در حوزه مخاطب توجه داشته و به امر«پاسخ به چرایی تصمیمات مسئولان» به عنوان منشاء ا