پخش زنده و آرشیو رادیو

گفت و گوی اقتصادی

یکشنبه 9 آذر 1399 ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

اطلاعات برنامه

گفت و گوی اقتصادی

ضرورتهای اتكا به توانمندیهای داخلی برای برون رفت از مشكلات اقتصادی

با حضور محمودزاده(تهیه كننده)، مسعودی(كارشناس مجری)، خانم ربانی(آیتم ساز و گوینده آیتم)، دكتر مجتبی پالوج(استادیار و معاون موسسه پژوهشهای برنامه ریزی اقتصاد كشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد كشاورزی) و ارتباط تلفنی با دكتر سید مرتضی افقه(عضو هیئت علمی دانشگاه و كارشناس مسائل اقتصادی)، دكتر مهدی غضنفری(وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت)، دكتر علی جدی(نائب رئیس كمیسیون صنایع و معادن مجلس)، دكتر رضا نقی زاده(مشاور معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری) و مهندس مهدی میرصالحی(مدیركل مالكیت صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت)

لیست قطعات

بنابراین، اقتصاد بی تردید یكی از مهم ترین موضوعاتی است كه در تمام سطوح جامعه، تا انتهایی ترین لایه های آن را از حیث تاثیرات معیشتی و ساختار اجتماعی، تحت تاثیر خود قرار می دهد. از این روست كه رادیو گفت و گو با طراحی برنامه ای با عنوان «گفت و گوی اقتصادی» پرداختن به موضوعات این عرصه را با میزان تاثیر گذاری بر تمام سطوح، كه از درجه حساسیت خاصی برخوردار است مورد توجه قرار داده است. «گفت و گوی اقتصادی» با هدف تقویت رویكرد عقلانیت، ارائه گفت و گو های چالشی و مناظره ای را در حوزه اقتصاد با توجه به سه اصل نقد، تبیین و ارائه راهكار در دستور كار خود قرار داده است تا با اقامه ادله به راهكاری مناسب دست یابد. این برنامه همچنین به اصل عینیت بخشی به موضوع به منظور رسیدن به فهمی مشترك در حوزه مخاطب توجه داشته و به امر«پاسخ به چرایی تصمیمات مسئولان» به عنوان منشاء ا