پخش زنده و آرشیو رادیو

گفت و گوی سیاسی

چهارشنبه 3 دی 1399 ساعت 17:30 به مدت 75 دقیقه

اطلاعات برنامه

گفت و گوی سیاسی

بررسی بدعهدی غرب در عمل به تعهدات خود در برجام

با حضور ماهر(تهیه كننده)، تبریزی(كارشناس مجری)، طاهری(گوینده آیتم)، دكتر رحیم بایزیدی(مدیر گروه روابط بین الملل پژوهشكده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام)، دكتر احمد رحیمی(كارشناس و پژوهشگر مسائل بین الملل) و ارتباط تلفنی با فدا حسین مالكی(عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس)

لیست قطعات

در این برنامه مباحث كلان سیاسی در حوزه داخلی و خارجی با دعوت از كارشناسان، اساتید علوم سیاسی و ارتباطات، پژوهشگران و پیشكسوتان عرصه سیاست و صاحب نظران طیف های مختلف سیاسی و اجرایی با هدف روشنگری، نقد منصفانه و ایجاد فضای همدلی مطرح خواهد شد. در حوزه سیاست خارجی مباحث عمده ای مانند استراتژیهای كلان استكبار در جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران، واكاوی ابعاد تازه اسلام هراسی و پیامدهای آن بر اسلام و مسلمانان در غرب، جایگاه و قدرت ایران در سطح منطقه به ویژه در فضای توافق ایران و گروه 1+5 و تاثیرات آن بر جایگاه منطقه ای و بین امللی جمهوری اسلامی، مولفه های شكل گیری تفكر سلفی جهادی و ابعاد و انواع آن در فضای بین المللی با نگاهی تحلیلی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. در حوزه سیاست داخلی نیز مباحثی مانند ضرورت ها و الزامات تحقق همدلی و همزبانی میان