پخش زنده و آرشیو رادیو

گفت و گوی سیاسی

دوشنبه 8 دی 1399 ساعت 17:30 به مدت 75 دقیقه

اطلاعات برنامه

گفت و گوی سیاسی

بررسی مذاكره ناپذیر بودن برجام به عنوان راهبردی ملی

با حضور ماهر(تهیه كننده)، علی عسگری(كارشناس مجری)، طاهری(گوینده آیتم)، دكتر سپهر عبدالله پور(كارشناس مسائل تحقیقاتی و راهبردی)، دكتر پوریا پرتو(كارشناس مسائل استراتژیك) و ارتباط تلفنی با دكتر حسین قاضی زاده هاشمی(كارشناس مسائل بین الملل و حقوق بین الملل)

لیست قطعات

در این برنامه مباحث كلان سیاسی در حوزه داخلی و خارجی با دعوت از كارشناسان، اساتید علوم سیاسی و ارتباطات، پژوهشگران و پیشكسوتان عرصه سیاست و صاحب نظران طیف های مختلف سیاسی و اجرایی با هدف روشنگری، نقد منصفانه و ایجاد فضای همدلی مطرح خواهد شد. در حوزه سیاست خارجی مباحث عمده ای مانند استراتژیهای كلان استكبار در جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران، واكاوی ابعاد تازه اسلام هراسی و پیامدهای آن بر اسلام و مسلمانان در غرب، جایگاه و قدرت ایران در سطح منطقه به ویژه در فضای توافق ایران و گروه 1+5 و تاثیرات آن بر جایگاه منطقه ای و بین امللی جمهوری اسلامی، مولفه های شكل گیری تفكر سلفی جهادی و ابعاد و انواع آن در فضای بین المللی با نگاهی تحلیلی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. در حوزه سیاست داخلی نیز مباحثی مانند ضرورت ها و الزامات تحقق همدلی و همزبانی میان