پخش زنده و آرشیو رادیو

گفت و گوی سیاسی

یکشنبه 7 دی 1399 ساعت 17:30 به مدت 75 دقیقه

اطلاعات برنامه

گفت و گوی سیاسی

بررسی سند تحول قوه قضائیه در گام دوم انقلاب

با حضور خانم پرندآور(تهیه كننده)، تبریزی(كارشناس مجری)، طاهری(گوینده آیتم)، دكتر محمدامین كیخای فرزانه(قاضی دادگستری، مدیر گروه مطالعات قضای اسلامی پژوهشگاه قوه قضائیه و عضو كمیته تدوین و نهائی سازی سند تحول سازی قوه قضائیه)، دكتر علی نیكبخت(مدیر میز محیط حقوقی كسب و كار در اندیشكده محنا)، دكتر مهدی بهرامیان(عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین"ع") و دكتر محمدعلی الفت پور(معاون پژوهشكده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام)

لیست قطعات

در این برنامه مباحث كلان سیاسی در حوزه داخلی و خارجی با دعوت از كارشناسان، اساتید علوم سیاسی و ارتباطات، پژوهشگران و پیشكسوتان عرصه سیاست و صاحب نظران طیف های مختلف سیاسی و اجرایی با هدف روشنگری، نقد منصفانه و ایجاد فضای همدلی مطرح خواهد شد. در حوزه سیاست خارجی مباحث عمده ای مانند استراتژیهای كلان استكبار در جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران، واكاوی ابعاد تازه اسلام هراسی و پیامدهای آن بر اسلام و مسلمانان در غرب، جایگاه و قدرت ایران در سطح منطقه به ویژه در فضای توافق ایران و گروه 1+5 و تاثیرات آن بر جایگاه منطقه ای و بین امللی جمهوری اسلامی، مولفه های شكل گیری تفكر سلفی جهادی و ابعاد و انواع آن در فضای بین المللی با نگاهی تحلیلی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. در حوزه سیاست داخلی نیز مباحثی مانند ضرورت ها و الزامات تحقق همدلی و همزبانی میان