پخش زنده و آرشیو رادیو

گفت و گوی سیاسی

دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 17:31 به مدت 74 دقیقه

اطلاعات برنامه

گفت و گوی سیاسی

بررسی دلایل خصومت آمریكا با جمهوری اسلامی ایران

با حضور ماهر(تهیه كننده)، علی عسگری(كارشناس مجری)، طاهری(گوینده آیتم)، دكتر منوچهر متكی(وزیر سابق امور خارجه)، دكتر یاسر شامانی(كارشناس مسائل بین الملل) و ایمان ایثاری(كارشناس حوزه انرژی)

لیست قطعات

در این برنامه مباحث كلان سیاسی در حوزه داخلی و خارجی با دعوت از كارشناسان، اساتید علوم سیاسی و ارتباطات، پژوهشگران و پیشكسوتان عرصه سیاست و صاحب نظران طیف های مختلف سیاسی و اجرایی با هدف روشنگری، نقد منصفانه و ایجاد فضای همدلی مطرح خواهد شد. در حوزه سیاست خارجی مباحث عمده ای مانند استراتژیهای كلان استكبار در جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران، واكاوی ابعاد تازه اسلام هراسی و پیامدهای آن بر اسلام و مسلمانان در غرب، جایگاه و قدرت ایران در سطح منطقه به ویژه در فضای توافق ایران و گروه 1+5 و تاثیرات آن بر جایگاه منطقه ای و بین امللی جمهوری اسلامی، مولفه های شكل گیری تفكر سلفی جهادی و ابعاد و انواع آن در فضای بین المللی با نگاهی تحلیلی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. در حوزه سیاست داخلی نیز مباحثی مانند ضرورت ها و الزامات تحقق همدلی و همزبانی میان