پخش زنده و آرشیو رادیو

گفت و گوی سیاسی

یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 17:36 به مدت 69 دقیقه

اطلاعات برنامه

گفت و گوی سیاسی

بررسی ظرفیتها و قابلیتهای جمهوری اسلامی در تضمین بی اثری تدریجی تحریمها

با حضور ماهر(تهیه كننده)، حسینی(كارشناس مجری)، طاهری(گوینده آیتم)، دكتر عماد اصلانی(پژوهشگر روابط بین الملل)، دكتر سید علیرضا بهبهانی(پژوهشگر مسائل بین الملل) و ارتباط تلفنی با دكتر ابوالفضل عموئی(سخنگوی كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس)

لیست قطعات

در این برنامه مباحث كلان سیاسی در حوزه داخلی و خارجی با دعوت از كارشناسان، اساتید علوم سیاسی و ارتباطات، پژوهشگران و پیشكسوتان عرصه سیاست و صاحب نظران طیف های مختلف سیاسی و اجرایی با هدف روشنگری، نقد منصفانه و ایجاد فضای همدلی مطرح خواهد شد. در حوزه سیاست خارجی مباحث عمده ای مانند استراتژیهای كلان استكبار در جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران، واكاوی ابعاد تازه اسلام هراسی و پیامدهای آن بر اسلام و مسلمانان در غرب، جایگاه و قدرت ایران در سطح منطقه به ویژه در فضای توافق ایران و گروه 1+5 و تاثیرات آن بر جایگاه منطقه ای و بین امللی جمهوری اسلامی، مولفه های شكل گیری تفكر سلفی جهادی و ابعاد و انواع آن در فضای بین المللی با نگاهی تحلیلی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. در حوزه سیاست داخلی نیز مباحثی مانند ضرورت ها و الزامات تحقق همدلی و همزبانی میان