پخش زنده و آرشیو رادیو

هشتگ گفتگو

یکشنبه 11 مهر 1400 ساعت 11:00 به مدت 46 دقیقه

اطلاعات برنامه

هشتگ گفتگو

ویژه هفته گردشگری، ایران در واقعیت مجازی

با حضور خانم زهرا بحریه(تهیه كننده)، علیرضا پورجعفری(كارشناس مجری)، خانم فاطمه حسن پور(گوینده بخش اخبار، فناوری اطلاعات، پیامكها و بخش چه خبر)، خانم فاطمه شعار(آیتم ساز و گوینده آیتم)، محمدتقی عاشوری(فعال گردشگری و مدیر سایت مجله اینترنتی گردشگری و سفر)، الیار عاصمی زاده(رئیس شورای هماهنگی سازمانهای غیردولتی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) و داریوش باقری(فیلمبردار و مستندساز حوزه گردشگری)

لیست قطعات